11.3. Eksempel

Herunder et eksempel (genereret med JBuilder), der viser komponenterne omtalt i forrige afsnit. På billedet ses det resulterende skærmbillede under Windows (sidst i kapitlet ses, hvordan det ser ud under Linux).

Figur 11-10. Java

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class GrafiskeKomponenter extends Applet
{
 // opret alle komponenterne og husk dem i nogle objektvariabler
 Button button1 = new Button();
 Checkbox checkbox1 = new Checkbox();
 Checkbox checkbox2 = new Checkbox();
 Checkbox checkbox3 = new Checkbox();
 Checkbox checkbox4 = new Checkbox();
 Checkbox checkbox5 = new Checkbox();
 CheckboxGroup checkboxGroup1 = new CheckboxGroup();
 Choice choice1 = new Choice();
 TextField textField1 = new TextField();
 TextArea textArea1 = new TextArea();
 List list1 = new List();
 Label label1 = new Label();

 // JBuilder og JDeveloper definerer metoden jbInit() hvor de
 // initialiserer komponenterne. Det kunne dog lige så godt
 // ligge direkte i init()
 public void init() {
  try {
   jbInit();
  }
  catch(Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 // initialisering af komponenterne med deres startværdier
 private void jbInit() throws Exception {
  button1.setLabel("OK");

  checkbox1.setLabel("En");   // Sæt afkrydsningsfelternes navne
  checkbox2.setLabel("To");
  checkbox3.setLabel("Tre");

  checkbox4.setLabel("Radio1"); // Sæt radioknappernes navne og
  checkbox5.setLabel("Radio2");
  checkbox4.setCheckboxGroup(checkboxGroup1); // gruppen de tilhører
  checkbox5.setCheckboxGroup(checkboxGroup1);
  checkboxGroup1.setSelectedCheckbox(checkbox4);

  choice1.add("Choice Rød");
  choice1.add("Choice Grøn");
  choice1.add("Choice Blå");

  textField1.setColumns(10);
  textField1.setText("Et TextField");

  textArea1.setColumns(15);
  textArea1.setRows(5);
  textArea1.setText("Et TextArea");

  label1.setText("En Label");

  list1.add("List Rød");
  list1.add("List Grøn");
  list1.add("List Blå");

  this.add(button1, null);  // til sidst skal komponenterne føjes
  this.add(checkbox1, null); // til containeren (se senere)
  this.add(checkbox2, null);
  this.add(checkbox3, null);
  this.add(checkbox4, null);
  this.add(checkbox5, null);
  this.add(choice1, null);
  this.add(textArea1, null);
  this.add(textField1, null);
  this.add(label1, null);
  this.add(list1, null);
 }
}