11.4. Containere

En container er beregnet til at indeholde komponenter. De arver alle fra Container-klassen og har alle en såkaldt layout manager tilknyttet, der bestemmer, hvor og med hvilken størrelse komponenterne skal vises i containeren.

Før en komponent bliver vist, skal den tilføjes en container. I eksemplet ovenfor er appletten den container, komponenterne bliver tilføjet, og derfor står der sidst i initialiseringen:

    this.add(button1, null);

11.4.1. Panel

Et panel er den simpleste og oftest brugte container. Den indeholder simpelt hen komponenterne (i henhold til layoutmanageren).

11.4.2. Applet

En applet er et udvidet panel, der er beregnet til at vise i en browser. Læs kapitlet om appletter for mere information.

11.4.3. Window

Window repræsenterer et vindue på skærmen. Det bruges meget sjældent direkte, man bruger i stedet arvningerne Frame og Dialog.

11.4.4. Frame

En Frame er den simpleste og oftest brugte måde at definere et "normalt" vindue med en titel.

11.4.5. Dialog

Dialog bruges til dialog-bokse, vinduer, der dukker op med et eller andet spørgsmål, som skal besvares, før man kan gå videre. Egenskaben modal angiver, om dialog-boksen er modal, dvs. om man skal lukke den før man kan få adgang til ejer-vinduet. Den sættes med setModal(boolean m) og aflæses med isModal().