9.3. Arrays med startværdier

Arrays kan initialiseres med startværdier i {} og er adskilt med komma.

  int[] arr = {28, 0, 13, 41, 0, 0};

Det er ofte meget mere bekvemt end at sætte de enkelte værdier.

Herunder et program, der udskriver antallet af dage i hver måned:

public class Maaneder
{ 
 public static void main(String[] args)
 { 
  int[] måneder = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  
  System.out.println("Længden af januar er: " + måneder[0]);
  System.out.println("Længden af april er: " + måneder[3]);

  for (int i=0; i <måneder.length; i++)
   System.out.print(måneder[i] + ", ");

  System.out.println();
 }
}

Resultatet bliver:

Længden af januar er: 31
Længden af april er: 30
31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31,