9.2. Main-metoden

Main-metoden, som vi har defineret utallige gange, tager en parameter, som er et array af strenge. Dette array indeholder kommandolinje-parametrene ved kørsel af programmet.

public class Kommandolinje 
{
  public static void main(String[] args)
  { 
    System.out.println("Antallet af parametre er: " + args.length);

    for (int i=0; i< args.length; i=i+1)
      System.out.println("Parameter "+i+" er: " + args[i]);
  }
}

Resultatet bliver:

Antallet af parametre er: 3
Parameter 0 er: x
Parameter 1 er: y
Parameter 2 er: z

Programmet herover er kørt fra prompten med "java Kommandolinje x y z".