3.10. Problem/Fördelar/Nackdelar

När dokumenten blir stora, kan man råka ut för att Fop eller Saxon krashar på 'out-of-memory'. Jag upplever detta vid 100+ tabeller. Lösningen är att skicka med -Xmx128m till java, dvs tillåt att java får använda 128 mb minne.

Stora dokument tar tid, framför allt om PDF skall genereras.

Java/XML/XSL är mycket flexibelt.

Enkelt att sätta upp, få verktyg.

Saxon och Fop kan ersättas med andra XSLT verktyg.