15.2. Læse fra en tekstfil

Lad os læse filen ovenfor og skrive den ud til skærmen. Til det formål bruger vi et FileReader-objekt som datakilde. Igen pakker vi det ind i et andet objekt, denne gang af klassen BufferedReader. BufferedReader gør det mere bekvemt, da indlæsning kan ske linje for linje med metoden readLine(). Når der ikke er flere data, returnerer readLine() null.

Figur 15-2. Java

import java.io.*;
import java.util.*;

public class LaesTekstfil
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  FileReader fil = new FileReader("skrevet fil.txt");
  BufferedReader ind = new BufferedReader(fil);

  String linje = ind.readLine();
  while (linje != null)
  {
   System.out.println("Læst: "+linje);
   linje = ind.readLine();
  }
 }
}
Læst: person0 m 34
Læst: person1 m 26
Læst: person2 m 24
Læst: person3 k 51
Læst: person4 k 16