22.4. Opgaver

  1. Tag TegnbareObjekter.java fra Kapitel 12 og lav (i init()-metoden) fem forskellige objekter, der implementerer Tegnbar-interfacet (brug anonyme klasser). De fem objekter skal have forskellig måde at reagere på tegn() og sætPosition().

  2. Kig på javadokumentationen til interfacet Comparator i pakken java.util. Lav tre Comparator-objekter (vha. anonyme klasser), der sorterer strenge hhv. alfabetisk, omvendt alfabetisk og alfabetisk efter andet tegn i strengene. Lav en liste (Vector) med ti strenge, og test din sortering med Collections.sort(liste, Comparator-objekt).