13.4. Lyttere og deres metoder

Det følgende er en oversigt over lytter-interfaces og deres hændelser.

13.4.1. ActionListener

Hændelsen ActionEvent sendes af den pågældende komponent, når brugeren klikker på en knap, trykker retur i et tekstfelt, vælger noget i et afkrydsningsfelt, radioknap, menu eller lignende.

public interface ActionListener {
  public void actionPerformed(ActionEvent e); 
}

13.4.2. ComponentListener

Sendes af alle grafiske komponenter (Button, TextField, Checkbox osv., og Frame, Applet, Panel,...), når de hhv. ændrer størrelse, position, bliver synlige eller usynlige.

public interface ComponentListener {
  public void componentResized(ComponentEvent e); 
  public void componentMoved(ComponentEvent e); 
  public void componentShown(ComponentEvent e); 
  public void componentHidden(ComponentEvent e);
}

13.4.3. FocusListener

Sendes af komponenter, når de får fokus (dvs. hvis brugere trykker på en tast, vil det påvirke netop denne komponent). Kun en komponent har fokus ad gangen.

public interface FocusListener {
  public void focusGained(FocusEvent e);
  public void focusLost(FocusEvent e);
}

13.4.4. ItemListener

Sendes af afkrydsningsfelter og radioknapper, når en mulighed bliver krydset af eller fravalgt.

public interface ItemListener {
  void itemStateChanged(ItemEvent e); 
}

13.4.5. KeyListener

Sendes af komponenten, der har fokus. keyPressed() kaldes, når en tast bliver trykket ned (bemærk, at der godt kan være flere taster trykket ned samtidig, f.eks. Ctrl og C) og keyReleased(), når den bliver sluppet. Er man mere overordnet interesseret i, hvad brugeren taster ind, bør man benytte keyTyped(), der svarer til, at brugeren har trykket en tast ned og sluppet den igen.

public interface KeyListener {
  public void keyTyped(KeyEvent e);
  public void keyPressed(KeyEvent e);
  public void keyReleased(KeyEvent e);
}

13.4.6. MouseListener

Kan sendes af alle grafiske komponenter. mousePressed() kaldes, når en museknap bliver trykket ned, og mouseReleased(), når den bliver sluppet igen. Er man mere overordnet interesseret i at vide, om brugeren har klikket et sted (trykket ned og sluppet på det samme sted), bør man benytte mouseClicked(). mouseEntered() og mouseExited() sendes, når musen går ind over hhv. væk fra komponenten.

public interface MouseListener {
  public void mousePressed(MouseEvent e);
  public void mouseReleased(MouseEvent e);
  public void mouseClicked(MouseEvent e);

  public void mouseEntered(MouseEvent e);
  public void mouseExited(MouseEvent e);
}

13.4.7. MouseMotionListener

Kan sendes af alle grafiske komponenter. mouseDragged() kaldes, når en museknap er trykket ned og hives (bevæges, mens museknappen forbliver trykket ned). mouseMoved() svarer til, at musen flyttes (uden nogle knapper trykket ned).

public interface MouseMotionListener {
  public void mouseDragged(MouseEvent e);
  public void mouseMoved(MouseEvent e);
}

13.4.8. TextListener

Sendes af tekstfelter (TextField og TextArea), når brugeren ændrer teksten.

public interface TextListener {
  public void textValueChanged(TextEvent e); 
}

13.4.9. WindowListener

Sendes af vinduer (Frame og Dialog), når de åbnes, forsøges lukket, lukkes, minimeres, gendannes, får fokus og mister fokus.

public interface WindowListener {
  public void windowOpened(WindowEvent e);
  public void windowClosing(WindowEvent e);
  public void windowClosed(WindowEvent e);
  public void windowIconified(WindowEvent e);
  public void windowDeiconified(WindowEvent e);
  public void windowActivated(WindowEvent e);
  public void windowDeactivated(WindowEvent e);
}