3.8. Opgaver

3.8.1. Befordringsfradrag

Lav et program, som udregner befordringsfradraget (det der kan trækkes fra i skat ud fra, hvor langt der er mellem arbejde og hjem).

  1. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 25 til 75 km på hver sin linje.

  2. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 25 til 150 km på hver sin linje.

  3. Udregn, og udskriv fradraget pr. dag fra 10 til 150 km på hver sin linje. Kun hver 10. km udskrives (10km, 20km, 30km...).

Reglerne for fradraget for år 2000 var følgende:

3.8.2. Kurveprogram

  1. Skriv et program, der tegner grafen over kvadratrod-funktionen (Math.sqrt()).Vink: Når du vil skrive en "*" uden linjeskift kan du bruge System.out.print("*") (dvs. uden 'ln'). Når du vil skifte linje, kan du bruge System.out.println() uden parametre.

  2. Lav kurveprogrammet om, så det i stedet viser kurven over polynomiet 0.2*x*x +0.5*x +2. Lav programmet, så det er nemt at se, hvor man skal rette for at ændre funktionen, intervalstart, intervalslut, skalering og forskydning af y-aksen. Dvs. lav det til variabler, og brug kommentarer til at markere stederne i programmet.

  3. Lav om på kurvetegningsprogrammet, så kurven ikke er udfyldt, men kun en streg.

  4. Eventuelt: Udvid kurveprogrammet til at udregne det totale antal af stjerner, der skrives ud (udregn integralet af funktionen numerisk ved at summere arealet under grafen). Er det nemmest at gøre løbende, mens stjernerne tegnes, eller bagefter? Hvordan ville du gøre på den ene og på den anden måde?