3.4. Blokke

En blok er en samling af kommandoer. Den starter med en blokstart-parentes { og slutter med en blokslut-parentes}.

En blok grupperer flere kommandoer, så de udføres samlet som én kommando

Blokke bruges blandt andet, hvis man vil have mere end førstkommende linje udført i en betingelse. Herunder udføres to kommandoer, hvis betingelsen er opfyldt, og to andre, hvis betingelsen ikke er opfyldt:

 
public class Alder3 
{ 
 public static void main(String[] args) 
 { 
  int alder; 
  alder = 15; 
 
  if (alder >= 18) 
  { // blokstart 
   System.out.println("Du er " + alder + " år."); 
   System.out.println("Du er myndig."); 
  } // blokslut 
  else 
  { // blokstart 
   System.out.println("Du er kun " + alder + " år."); 
   System.out.println("Du er ikke myndig."); 
  } // blokslut 
 } 
} 

Resultatet bliver

 
Du er kun 15 år. 
Du er ikke myndig. 

3.4.1. Indrykning

Læg mærke til, hvordan programkoden i blokkene i ovenstående eksempel er rykket lidt ind. Det gør det lettere for programmøren at overskue koden, så han/hun kan se, hvilken {-parentes der hører sammen med hvilken }-parentes.

Det er god skik at bruge indrykning i en blok

Indrykning gør programmet meget nemmere at overskue

Her er det samme program uden indrykning. Programmet er sværere at overskue nu (man kunne måske komme til at tro, at de nederste to linjer bliver udført uafhængig af if-sætningen):

 
public class Alder3UheldigIndrykning{ 
public static void main(String[] args) 
{int alder; 
alder = 15; 
if (alder >= 18) 
{ 
System.out.println("Du er " + alder + " år."); 
System.out.println("Du er myndig"); 
} else { 
System.out.println("Du er kun " + alder + " år."); 
System.out.println("Du er ikke myndig"); 
}}} 

De fleste udviklingsværktøjer har funktioner til at rykke flere linjers kode ind og ud (i JBuilder gøres det ved at markere en tekst, og trykke Tab for at rykke ind og skift-Tab for at rykke ud).