9.6. Arrays versus vektorer

Som det ses, er det besværligt at ændre størrelsen på et array, f.eks. når der skal indsættes eller slettes elementer. Til gengæld kan arrays indeholde simple typer, det er nemmere at få adgang til elementerne, og man kan initialisere et array på én linje. Faktisk er Vector-klassen et array i en indpakning, der gør det nemmere at bruge. Hvad du vælger er op til dig selv.

En vektor er god at bruge, når:

Et array er godt at bruge, når:

Der er desuden den fordel ved arrays, at de er typesikre. Vi kan ikke komme til at lægge værdier af forkerte typer ind i et array - så stopper oversætteren os.