10.3. Opgaver

  1. Lav en applet, der viser et digitalur som tekst (vink: Brug et Date-objekt).

  2. Lav en applet, der viser et analogt ur.