3.8. XML - SGML

Huvuddokumentet är väldigt likt dess SGML-kusin. Skillanden ligger i att ?xml? taggen skall finnas med, och att en URL till docbooks DTD skall finnas med. Jag brukar lägga in en lokal referens när jag jobbar med dokumentet, annars hämtas den in via nätverket varje gång, och det tar längre tid.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
             "file:///usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.2/docbookx.dtd" [
]>
<!--
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
             "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd" [
]>
-->
<book id="SSLUG" lang="en">
 <bookinfo>
  <title>En bra titel</title>
 </bookinfo>
 <toc id="toc"></toc>
 Inkluderat autogenererat dokument skapat enligt ovan
</book>
   

För att lyckas med DocBook i XML bör man tänka på följande:

I övrigt är det väldigt likt SGML.