6.7. Specialudviklede scripts

Til brug for den automatiske bygning af bøgerne, har det været nødvendigt at udvikle specielle scripts. Nogle af scriptne er som sådan ikke nødvendige for at bygge bøgerne, men de hjælper læseren til bedre at læse bogen.

6.7.1. splitstikord.pl

Scriptet 'splitstikord.pl' der sørger for at blande alle stikord.html filerne sammen fra alle bøgerne, og dernæst lave en fil for hvert bogstav, kræver at perl-pakken HTML::TreeBuilder er installeret. Det er ikke alle der har den default.

På tyge.sslug.dk der kører Red Hat 9.0 (for tiden), er pakken http://dag.wieers.com/packages/perl-HTML-Tree/perl-HTML-Tree-3.17-0.dag.rh90.noarch.rpm blevet installeret. Original-pakken findes på http://search.cpan.org/dist/HTML-Tree/

6.7.2. usedtags.pl

I bogen om dokumentation er liste over hvilke DocBook-tags der er mest anvendt i bogen om dokumentation. Se eksempel på resultatet. Dertil er et lille script der skriver dem en gang ud på skærmen, med angivelse for hver gang de er brugt.

Scriptet kan også bruges på html-filer, og er dermed praktisk anvendeligt i andre sammenhænge, hvorfor det er listet her under:

#!/usr/bin/perl
# Count used SGML tags in files.
# by Hans Schou and Ole Tange
#
# Usage:
#  cat *.sgml | ./usedtags.pl | sort -nr > usedtags_now.sgml

while (<>) {
 if (/<([a-zA-Z][^>\s]+)[^>]*>/) {
  $s = lc $1;
  $all{$s}++;
 }
}

@keys = sort { $all{$a} <=> $all{$b} } keys %all;

@keys = keys %all;
for (@keys) {
    if ($all{$_} > 0) {
        print "$all{$_} $_\n";
    }
}