6.3. Adgang til kildekoden fra CVS

For at få adgang til bøgerne via CVS, skal du vise at du vil være aktiv og kan arbejde ansvarligt med bøgerne :) Få login på tyge.sslug.dk ved at skrive til Peter Toft og gør dernæst følgende.

Installer OpenSSH på din maskine og følg vejledningen på http://cvs.linuxbog.dk/sikkerhed/bog/sikker-net-trafik.html http://cvs.linuxbog.dk/sikkerhed/bog/opsaetning-af-openssh.html

Gør følgende (Fremhævede linier udføres kun første gang)

[tyge@hven ~]$ ssh DITLOGIN@tyge.sslug.dk
[tyge@hven ~]$ mkdir public_html
[tyge@hven ~]$ chmod a+rx ~ ~/public_html
[tyge@hven ~]$ cd public_html
[tyge@hven ~]$ cvs -d /usr/local/CVSROOT checkout linuxbog
[tyge@hven ~]$ cd linuxbog
[tyge@hven ~]$ ./configure   <<-- NB, se afsnit længere nede om byggesystemet.
[tyge@hven ~]$ cd BOGNAVN
[tyge@hven ~]$ make html

Så kan du køre Netscape http://cvs.sslug.dk/~DITLOGIN/linuxbog/java/bog

Og teksten kommer på web hver morgen http://cvs.linuxbog.dk

configure --help fortæller om nogle options, blandt andet --med-alle, som får make til at generere et arkiv og en samlet html-version af alle bøgerne.

Du kan også køre ./configure i de enkelt bog-directories. cd BOGNAVN && ./configure -- men det er kun nødvendigt, hvis du selv har ændret i bootstrap.subdir.

Hvis du gerne vil have filerne hjem, så kan du sætte følgende miljø-variabel (environment-variable)

[tyge@hven ~]$ export CVS_RSH=ssh

og skrive

[tyge@hven ~]$ cvs -d DITLOGIN@tyge.sslug.dk:/usr/local/CVSROOT checkout linuxbog

hvorefter du får bogen checket ud.

Hvis du kun vil have en enkelt bog checket ud, bruger du top-navnet: cvs -d DITLOGIN@tyge.sslug.dk:/usr/local/CVSROOT checkout linuxbog/friheden

Den samlede størrelse af CVS-checkout af alle bøger er ca. 30MB

De enkelte bøger varierer fra < 1.0 MB (dokumentation) til 8.8 MB (applikationer)

Læs http://cvs.linuxbog.dk/program/bog/vaerktoej.html#VAERKTOEJ-CVS