Stikordsregister

Symboler

ÅDL, Ophavsret

A

abstrakte datatyper, FILE: En abstrakt type
ANSI funktioner, Returværdi fra en funktion

B

brugerdefinerede datatyper, Sammensatte datatyper og hvad man kan med dem i C
bss, Storage specifications

C

C99 standard, C i få ord, Uddrag af nyheder i ANSI revisionen fra 1999
cdecl, eksempel på anvendelse, En declaration parser
copyright, Ophavsret
Cygwin, Et professionelt værksted

D

deklaration, Externe variable, funktioner og konstanter

E

enumeration
nummereringsliste, Tabel, array, liste, sekvens, bunke ...
erklæring, Externe variable, funktioner og konstanter
extern (nøgleord), Externe variable, funktioner og konstanter, Storage specifikation og scope

F

FILE typen, FILE: En abstrakt type
filter, Tegn og talværdier

H

heap, Storage specifications
hello-programmer, Et brohoved.
heltal, Repræsentation af tal

I

implicit integer regel, Uddrag af nyheder i ANSI revisionen fra 1999

K

Kernighan, Brian, ANSI prototyper og modularitet
keywords, C i få ord
kommentarer, Returværdi fra en funktion
konkrete datatyper, Konkrete og abstrakte datatyper
konstanter, Konstanter og memory protection

L

lagring, specifikation af, Storage specifications
lclint, Storage specifikation og scope
lint, Storage specifikation og scope

M

mapning, Simulering - Modeller
memory
layout, Storage specifications
minimal-programmer, Et brohoved.

N

nøgleord, C i få ord

O

objekt, eksternt, Funktioner, modularitet og relevante teknikker
ophavsret, Ophavsret

P

pointer
oplysninger om, Tabel, array, liste, sekvens, bunke ...
skalering, Tabel, array, liste, sekvens, bunke ...
privat, Storage specifikation og scope
prototype
funktion, Returværdi fra en funktion

R

read-only memory, Konstanter og memory protection
reserverede ord, Returværdi fra en funktion
retur værdi, Returværdi fra en funktion
return, C i få ord
Revisionshistorie, Revisionshistorie for bogen
Ritchie, Dennis, ANSI prototyper og modularitet

S

scope, Storage specifikation og scope
skrivebeskyttet lager, Konstanter og memory protection
stak, Storage specifications
static, Storage specifications
static, anvendelse af, Storage specifikation og scope
static, betydning privat, Storage specifikation og scope
Storage specifications, Storage specifications
synsvidde, synlighed, Storage specifikation og scope
sætning, statement, Returværdi fra en funktion

U

udtryk, expressions, Returværdi fra en funktion
union, Struct - forskellige typer grupperet i en klump