10.2. Swat (Samba Web Administration Tool)

Sammen med Samba kommer der også et grafisk opsætningsværktøj, der hedder swat (Samba Web Administration Tool). Med dette værktøj er det muligt at klikke sig gennem opsætningen af Samba.

Figur 10-1. Swat

Her ses et eksempel på, hvordan swat ser ud, jeg har defineret et "share" (en delt mappe), der hedder spil. I smb.conf ser det således ud:

[spil]
  create mask =  0775
  read only = no
  path = /mnt/hdd/spil/

Hvis man bruger swat, ser det således ud:

Figur 10-2. Swat spil

Her er det kun den øverste del af siden, der er taget med. Det skal bemærkes, at der findes en del andre indstillinger, der også kan sættes med swat. Den største fordel ved at benytte swat er, at man har adgang til hjælp.

Der findes efterhånden en del andre grafiske opsætningsværktøjer. http://mirrors.sunsite.dk/sambawww/ indeholder en liste over disse.

Inden man kan gå videre til at sætte klienterne i ens netværk op, er der yderligere to andre ting, der skal tages stilling til. Den første beslutning, der skal tages er, hvorvidt man ønsker at benytte krypterede adgangskoder eller ej. Opsætning af dette og en diskussion af fordele og ulemper følger i næste afsnit. Den anden beslutning angår, om man vil benytte TCP/IP eller LAN-manager (Netbios) til navneopslag. Hvis man vælger LAN-manager-løsningen er opsætningen af Samba overstået på Linux-serveren, mens TCP/IP-løsningen kræver, at der installeres DNS på Linux-serveren.

Hvordan man installerer DNS på Linux, kan du læse mere om her. Se Afsnit 6.9.