Kapitel 4. Linux-kernen

I dette kapitel ser vi nærmere på Linux-kernen. Først lidt teknisk om hvordan kernen virker, dernæst mere om hvordan processer håndteres. Det vises hvordan kernen oversættes og moduler håndteres og endelig ser vi nærmere på kerne 2.4.

4.1. Hovedkarakteristika ved Linux-kernen